1 december liturgie

Liturgie Het scharlaken koord, Kruiningen, 1 december 2019, 10.00 uur
 1. Welkom en mededelingen
 2. Intochtspsalm: Psalm (lied) 146: 1, 3, 4 en 5
 3. Bemoediging
 4. Drempelgebed
 5. Lied 216: 1, 2 en 3
 6. Kyriegebed
 7. Glorialied: Lied 919: 1, 2, 3 en 4
 8. Gebed voor het openen van de Schrift
 9. Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 10. Lezing O.T.: Jozua 2: 1-21 (door de lector?)
 11. Lezing N.T.: Mattheus 15: 21-28
 12. Preek
 13. Lied 738: 1, 2, 3 en 4
 14. Kinderen komen terug
 15. Dienst van de gebeden
 16. Collecte
 17. Slotlied: Lied 838: 1, 3 en 3
 18. Priesterzegen: Numeri 6: 24 afgesloten met Amen, amen, amen