10 februari Liturgie

Afkondigingen

Ps 138:1+2

Stil gebed, votum en groet Klein Gloria

Ps 138: 3+4

Gebed L 299e

Kindernevendienst

L 531:1+2

Schriftlezing: Jesaja 6, 1-8 (oude vertaling)

L 532: 1+2+3

Schriftlezing: Lukas 5, 1-11(oude vertaling)

L 532: 4+5+6

Verkondiging

L941: 1+2+3+4

Apostolische Geloofsbelijdenis: L 340b

Gebeden Stil gebed+ Onze Vader L 367e

Inzameling van gaven

L 965: 1+2+3

Zegen