10 januari liturgie

Kruiningen, 10 januari 2021, 10.00 uur

Orgelspel

Woord van welkom

Intochtslied: Psalm 72: 1 en 6

Moment van stilte en inkeer

Bemoediging en Groet                                 

Zingen: Klein Gloria        

Gebed om ontferming  

Glorialied: Lied 474: 1, 3 en 4

          DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Evangelielezing: Marcus 1: 1 – 11

Zingen: Lied 489: 1 en 2

Verkondiging       

Orgelspel

Zingen: Lied 313: 1

Gebeden     

Slotlied: Lied 418

Uitzending en Zegen

Orgelspel