10 november liturgie

Orde van dienst voor zondag 10 nov. 2019 in de Johanneskerk te                     Kruiningen

Welkom en mededelingen

Zingen openingslied:   Lied 966: 1 en 5       (na kort voorspel)

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet,

Zingen Klein Gloria:     Lied  195

Toelichting bij de zondag

Gebed om Ontferming

Glorialied:  Lied 898: 1 en 3

Gesprek met kinderen

Gebed voor de opening van de Schriften

Lezing  O.T.:                Psalm 131

Lezing uit Brieven:     Romeinen 8:14 – 18

Zingen:  Lied 886: 2 en 1  (Ned. en Engels)

Lezing  Evangelie:        Lucas 18: 9 – 17

Zingen:  Lied 782: 1,2 en 3                    (na voorspel)

Verkondiging   i.h.b. uit Lucas 18: 9 en 17

Orgelmeditatie

Zingen:    Psalm 131: 1,2 en 3          ( na voorspel)

Gebeden

Inzameling van gaven

Zingen slotlied:  Lied 966: 3 en 4

Zending en Zegen:          Zingen Lied 431C:   3  x Amen