11 april liturgie

Orde van dienst 11 april 2021

Welkom

Psalm van de zondag           Psalm 81 : 1, 2 en 4

Bemoediging en Groet

Lied                                        Klein Gloria

Inleiding op de dienstGebed om ontferming

Lied                                        Lied 643 : 1, 2, 5, 8 en 9

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Schriftlezing                         Johannes 20 : 19 t/m 31        

Lied                                       Lied 644 : 1, 2 en 3

Schriftlezing                         1 Johannes 5 : 1 t/m 6

Lied                                       Lied 644 : 5

Uitleg en verkondiging

 

Lied                                        Lied 641 : 1 en 4       


Een belijdenis bij de opstanding van Jezus (Hans Bouma)

Lied                                        Lied 344

Gebeden

Slotlied                                  Lied 634

Wegzending en Zegen

Afgesloten met                       Lied 431c