11 oktober liturgie

Orde van dienst voor zondag 11 oktober,  dienst van Schrift en Tafel

Online-dienst                             Inzameling voor Vluchtelingen in Kameroen.

Welkom en Mededelingen

Openingslied:  Psalm 19: 2 en 3

Stille Voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen  Klein Gloria:  Lied 195

Toelichting bij de zondag

Gebed om Ontferming

Zingen  Glorialied:   Lied 713: 1 en 3

Kindermoment ???

Gebed om de Heilige Geest

Lezingen O.T. :  Ezra 3:1 -6   en Jesaja 61:10 -11

Zingen:   Lied 364: 1,2 en 4

Lezing N.T. :    Mattheus 22: 1- 14

Zingen:  Lied 364: 5 en 6

Verkondiging

Orgelmeditatie

Zingen:   Lied 767: 1,2,3 en 4.

Dankgebed en Voorbeden

Gereed maken tafel en Zingen: Lied 376: 1 en 4

Tafelgebed  met Zingen:  Lied 985: 3

Nodiging en uitdeling

Dankgebed/ Onze Vader en Zingen Slotlied:  Lied 886: 1 Nl.

Zending en Zegen:  3 x Amen