12 augustus liturgie

Liturgie 12 augustus 2018 om 9.30 uur,  Prot. Gemeente te Kruiningen

 

Thema: Zoals de ouden zongen…

 

—————————————————————————————————————–

 

Aanvangslied 90a: 1-5  – O God, die droeg ons voorgeslacht

Begroeting

Vervolg lied 90a: 6

Inleiding tot de dienst

Gezang 807: 1-4 (Oosterhuis) Een mens te zijn op aarde.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst.

Schriftlezingen:

O.T.     Deut. 5: 16 (Statenvertaling)

Eert uw vader, en uw moeder, gelijk als de Heere, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, en opdat het u welga in het land, dat u de Heere, uw God, geven zal.

N.T.     Matteüs 1: 1- 17. (Nieuwe Bijbelvertaling)

Marcus 3: 31-35. (Nieuwe Bijbelvertaling)

Gezang 14: 1,2 en 5. (lied uit 1868) – De Heer is mijn herder

Overdenking

Orgelspel

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Gebed – stilte – Onze Vader

Collecte – orgelspel

Slotlied 981: 1, 2, 3 en 5 – Zolang er mensen zijn op aarde

 Zegen

afgesloten met lied 425 – Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen