14 juli Liturgie

VOORBEREIDING

Welkom (ouderling).

Aanvangslied: Ps 103: 1, 3 en 9.

Stilte. Bemoediging en Groet + Klein Gloria.

Kyrie en Gloria: NL 299j: Om de mensen en de dieren
DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag.

Zingen: NL 311: Wij kiezen voor de vrijheid

Kinderen gaan naar de nevendienst.

Lezing: Lucas 10:25-27.

Zingen: NL 320: Wie oren om te horen heeft

Preek over Lucas 10:25-37.

Zingen: NL 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Kinderen komen terug.
GAVEN EN GEBEDEN

Voorbeden en Stil gebed met NL 367e: Heer, onze God …Onze Vader (gezamenlijk)

Inzameling van de gaven

Slotlied: NL 993: Samen op de aarde

Zegen.Zingen: NL 425: Vervuld met Uw zegen