14 oktober Liturgie

Orde van dienst 14-10 2018     Kruiningen

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 283: 1, 2, 4

Bemoediging, groet en drempelgebed

Klein Gloria

Lied Psalm 121: 1, 2 en 3

Kyriëgebed afgesloten met gezongen 299 e   Heer ontferm U

Glorialied 869: 1, 3 en 6

Gebed opening Bijbel

Kinderen naar de nevendienst

Eerste lezing: Numeri 11: 24-29

Zingen: Psalm 19: 1 en 6

Tweede Lezing: Marcus 9: 38-50

Zingen: 825: 1 en 5

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: 827: 1, 2 en 4

Dankgebed en voorbeden  / Stil gebed/  Onze Vader 

Inzameling van de gaven

Slotlied  823: 1, 2, 5

Zending en Zegen afgesloten met lied 425