15 november Liturgie

LITURGIE  KRUININGEN ZONDAG 15 NOVEMBER 2020

Orgelspel

Welkom en mededelingen ouderling van dienst

Zingen: Ps.93

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Klein Gloria

Zingen: Lied 216

Lezen: Matth.5:13-16

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Schriftlezing: Luc.12 vanaf vers 49 tot en met Luc.13 vers 5 en Hand.11 vanaf vers 25

Zingen: Lied 283

Tekst: Luc. 13:1-5

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 919:1,4

Dienst der gebeden

Inzamling van de gaven

Zingen: Ps.150

Zegen

Zingen: Lied 425