15 september Liturgie

Kerkdienst op zondagmorgen 15 september 2019 – 10.00 uur

Orgelspel

De VOORBEREIDING

Woord van welkom en Mededelingen

We ZINGEN: Psalm 84: 1 en 6.

Stilte – Beginwoorden – Groet

We ZINGEN het Klein Gloria.

Kort inleidend woord

We ZINGEN: Lied 212: 1 en 4.

Gebed van verootmoediging,

afgesloten met het ZINGEN van Lied 299-E (gedeelte Heer, ontferm U!)

Woord van vergeving

Leefregel

We ZINGEN: Lied 213: 3 en 5.

De DIENST van het WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment met de kinderen

Begin van de kindernevendienst

Een goed verhaal: De Stamtafel (Han van Uden)

We ZINGEN: Lied 906: 1 en 4.

Schriftlezing: Lucas 15: 1 t/m 10

We ZINGEN: Lied 754: 1 en 3.

Uitleg en Verkondiging

We ZINGEN: Lied 825: 1 en 5.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

De DIENST van GEBEDEN en GAVEN

Gebeden:

dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader

Gezongen responsie bij voorbeden: Lied 367-E

v: Zo bidden wij U samen:

ALLEN: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Collecten en orgelspel

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 418: 1 en 3.

Wegzending en Zegen,

beantwoord met het ZINGEN van Lied 425.               Orgelspel