16 februari liturgie

Orde van dienst voor zondag 16 februari  2020 in Johanneskerk

Met medewerking van Muziekgroep  o.l.v. Marc v.d. Berge        Organist:       Leo Polderman

                                                                                                        Kleur:  groen

Welkom en mededelingen

Openingslied: Psalm 69: 1 en 4

Bemoediging en Groet

Zingen Klein Gloria  uit Lied 195

Toelichting bij de zondag

Zingen:    Psalm 69: 9

Gebed om Ontferming

Zingen Glorialied: Opw. 430    Heer, ik prijs uw grote naam..        met muziekgroep

Gesprek met Kinderen

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing O.T. :   Exodus 2:1-10

Zingen:  Lied 167: 1-2; 3-4 en 5-6                                        – na voorspel

Schriftlezing N.T.:    Mattheus 5: 17 -26

Zingen:  Opw. 767          Hoe mooi en hoe heerlijk                       met muziekgroep

Verkondiging uit Exodus 2:5-6 en Math. 5:20 en 23-24

Muzikale meditatie

Zingen:   Opw. 358  Uw tederheid genas…                                     met muziekgroep

Inzameling van gaven                         –   kinderen komen terug

Zingen Kinderlied:  Zal ik het anders even voor je doen….              met muziekgroep

Gebeden:  dankgebed en voorbeden

Zingen slotlied:   Lied 655: 1,3 en 5 

Zending en Zegen:     3 x Amen.