17 maart Liturgie

ORDENING VAN DE DIENST

Op de 2e Zondag in de 40dagentijd, 17-03-2019

In de Prot. Gemeente te Kruiningen

Liturgische Kleur: paars

……………………………………………………

Orgelspel

Welkom,  Afkondigingen

        VOORBEREIDING

AanvangsLied (zittend) Psalm 27:6

Psalmlezing: Psalm 27: 7-14

(staande) 

Lied: Psalm 27: 7

Bemoediging en Drempelgebed

 V: Onze Hulp is de Naam, God de Eeuwige,

 A: Schepper van hemel en aarde,

 V: die trouw blijft in eeuwigheid,

 A: die nooit loslaat wat zijn hand begon

 V: Tot die God bidden wij:

        …

        Amen

Lied: Psalm 103:1

Gebed om ontferming,

        afgesloten met gezongen: Heer, ontferm u (299e)

Lied: Het lied van de vergeving            (A. C. Bronswijk; mel. 834)

Zo ver en tóch nabij zijt gij

hart van het leven, bron in mij,

hand op mijn schouder, diep geheim

van liefde, die met mij wilt zijn.

U zet mij recht, wanneer ik val.

U geeft mij kracht, en bovenal

vergeeft U, waar oneffenheid

zich op mijn weg heeft uitgebreid.

U bent een God van rechtop staan.

van `mens, je mag weer verder gaan!’

Van leven diep en menselijk,

van liefde groot en goddelijk.

        DIENST VAN HET WOORD

Groet

        V: Vrede voor u,

        A: Vrede voor de wereld

Gebed om Gods Geest

Inleiding, met kinderen

Lezing uit de Bijbel, uit het Toraboek Exodus 34: 27-35,

Lezing uit het Evangelieboek Lucas 9: 28-36

Lied: 544: 1, 2

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 158a: 1,3

Voorbeden, met beurtzang lied 367e,  stil gebed,

        Gebed des Heren: Onze Vader ..

Inzameling der Gaven

(Slot)Lied: 801: 1,2,3,5

Wegzending en Zegen

        Vg.: …

        Allen zingen: lied 425