17 september verslag startzondag

In het weekend van 16 en 17 september was er aandacht voor de start van het nieuwe seizoen.  

Op zaterdagavond vond er een Sing-Inn plaats in de Johanneskerk met medewerking van de band In Christ United. 

Op zondagochtend was er tijdens de kerkdienst aandacht voor de start van het seizoen. In de dienst ging onze eigen predikant ds Quak voor, er was medewerking van de muziekgroep en er vond een belijdenis en bevestiging in het ambt van diaken plaats. Het beamerteam, de muziekgroep en de safe zone gaven uitleg over hun activiteiten.  

Na de dienst was er een gezellig samenzijn in Rond-Inn met koffie/thee en iets lekkers. Fennie las een verhaal voor in t Zeeuwse dialect en had hierover wat vragen gemaakt die we in kleine groepjes konden beantwoorden. Voor de groepjes die de meeste vragen goed hadden, waren er wat prijsjes die toepasselijk waren vanuit het verhaal. Na afloop kregen we  kaart mee ter inspiratie.