18 augustus liturgie

-mededelingen door ouderling van dienst

-intochtslied lied 218: 1, 2, 3

-stil gebed, votum, groet, 

-Klein Gloria……..

-verootmoedigingsgebed.

-Zingen psalm 103: 3, 4

-we luisteren naar de leefregels uit Galaten 5: 16 – 26

-Zingen: psalm 62: 1, 4, 5

-gebed om verlichting met de Heilige Geest

-kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Schriftlezing: Romeinen 7: 14 – 25

-zingen: lied 912: 1, 2, 5

-Verkondiging. Thema: Strijd de goede strijd van het geloof!

-Orgelspel en zingen: lied 885: 1, 2

-kinderen komen terug in de kerk

-gesprekje met de kinderen

-Dankgebed, voorbeden en afsluitend het Onze Vader gebed

-collecte. Zingen lied 416: 1, 2, 3, 4

-Zegen

-Beantwoording van de zegen met lied 425