18 januari Liturgie

Orde van dienst voor 3e zondag van Epifanie op 19 januari 2020, Johanneskerk te Kruiningen

medewerking van Zanggroep o.l.v. Leo Polderman

Welkom en mededelingen

Zingen Openingslied:   Psalm 149: 1 en 3

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen Klein Gloria:   Lied 195

Toelichting bij de zondag

Gebed om Ontferming]

Zingen Glorialied:       Lied 657:  1 en 4

Gesprek met kinderen

Gebed om de Heilige Geest

Lezing uit O.T. :        Jesaja 62

Zingen met Zanggroep:     Lied 176: 1 en 2

Lezing uit N.T.:      Johannes 2: 1 -12

Zingen met Zanggroep:     Lied 176: 3, 4 en 6

Verkondiging  vanuit Jes.  62: 1 en 6-7  en Joh. 2:1, 7 en 10-11

Muzikale meditatie

Zingen met Zanggroep:   Lied 525: 1,2,3,4, en 5

Inzameling van gaven

Gebeden:  dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Zingen slotlied:  Lied 526: 3 en 4

Zending en Zegen:     3 x Amen