18 oktober liturgie

Orde van dienst voor zondag 18 oktober 2020  in Johanneskerk te Kruiningen

Online-dienst met medewerking van Zanggroep

Organist: Leo Polderman                        Voorganger:  Leen de Ronde   ( invaller)

Welkom en mededelingen

Openingslied:   Psalm 96: 1,3 en 5

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen klein Gloria:  Lied 195

Toelichting bij de zondag

Gebed om Ontferming

Zingen glorialied:  Lied 984: 1,4 en 5

Kindermoment

Gebed om de Heilige Geest

Lezing:  Genesis 1:24 – 31

Zingen: Lied 823: 1 en 2

Lezing:    Kolossenzen 3: 8 – 11

                Mattheus 22: 15 – 22

Zingen: Lied 345: 1 en 3

Verkondiging

Muzikale meditatie

Zingen:   Lied  969: 1,2,3 en 4

Dankgebed en Voorbeden

Zingen slotlied:  657: 1 en 4

Zending en Zegen:    3 x Amen  (Lied  431C)

Inzameling van gaven:    Werelddiaconaat:  wereldvoedseldag   en kerk