2 augustus Liturgie

Orde van dienst op 2 augustus 2020 Johanneskerk PG Kruiningen aanvang: 10.00

Orgelspel

Welkom door ouderling van dienst

Mededelingen

Intochtslied: Psalm 119 vers 1, 28, 40 en 49

Stil gebed

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed

Zingen Lied 299e

Gebed bij de opening van de Bijbel

Gesprek met de kinderen

Schriftlezing: Job 28 vers 12-28

Zingen: Lied 850 vers 1, 3, 4 en 5

Evangelielezing: Kolossenzen 2 vers 1 t/m 5

Zingen: Lied 825 vers 1, 5 en 7

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 848

Kinderen komen terug

Dankgebed en voorbede ‘Onze Vader’

Collecte

Slotlied: 418

Zegen

Lied 416