21 februari Liturgie

Orde van dienst voor 1e zondag van de Veertigdagentijd 2021, 21 febr. 2021:                   Kleur: paars

Met losmaking van Martin Jobse en bevestiging van Piet de Graaf als toegevoegd kerkrentmeester

Ambtsdragers: Wim Huissen en Toos de Feijter

Organist:                       Leo Polderman        

Welkom en mededelingen

Lezing:   Psalm 91                       

Zingen:   Psalm 91A: 1                       

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen:   Psalm 91A: 3

Toelichting bij de zondag

Gebed om Ontferming   en  Zingen: Psalm 91A: 2

Gebed om de Heilige Geest

Lezing:    Daniel 6:13 -24

Zingen:   Lied 538: 1 en 2

Lezing:    I Korintiërs 15:30-32 en 56-58

Zingen:    Lied  538: 3 en 4

Lezing:   Marcus 1:19 -14

Zingen:    Lied 524: 1,3 en 5

Verkondiging

Orgelmeditatie en Zang?

Zingen:  Lied 905: 1,3 en4                      

Presentatie door ouderling van dienst.

Losmaking en belofte

Zingen: Psalm 121: 3

Bevestiging en belofte

Zingen:  Psalm 121: 4     en    Zegenbede   

Woorden van  vz. Wim Huissen.

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader.

Zingen slotlied:  Lied 556: 1,2en 3

Zending  en Zegen:   3 x Amen.