21 maart sobere maaltijd

Op woensdag 21 maart hebben we een sobere maaltijd gehouden, deze avond was georganiseerd door de 40dagentijdcommissie.  Marijn opende om  18 uur de avond met het lezen van een stukje uit de 40dagentijdkalender en ging ons voor in gebed. De leden van de commissie serveerden de soep aan de 25 aanwezigen. Na een tweede kop soep met enkele boterhammen las Henk een stukje proza voor. Om 18.30 uur kregen we een presentatie van Rene over het spaarproject: Stichting de Mangoboom. De avond werd afgesloten met een prachtig gedicht van Liesbeth.