22 november liturgie

Orde voor gedachtenisdienst op Eeuwigheidszondag 22 nov. 2020 te Kruiningen

Met medewerking van de Zanggroep

ouderling van dienst:  Wim Huissen

voorganger: ds Leen de Ronde                          organist: Tim Adriaanse

                       Thema: Want Hij weet van welke makelij wij zijn….

Welkom en mededelingen  met gedachtenis van mw. Rottier – Boone

Openingslied:  Psalm 103: 1 en 5

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen Klein Gloria:  Lied 195

Toelichting bij de zondag

Zingen:             Lied 947: 1,2 en 3

Gebed om Ontferming

Glorialied:     Lied 657: 1 en 2

Kindermoment      en Kinderlied ?

Gebed om de Heilige Geest

Lezing OT :    Psalm 103

Zingen:          Lied 220: 1 en 4

Lezing NT:     I Petrus 1: 20 -25 

Zingen:          Lied 315: 1

Verkondiging vanuit Psalm 103:14-17 en I Petrus 1:22 -25

Orgelmeditatie

Zingen:  Lied 315: 2 en 3

Gedachtenis van de namen:

Woorden ter inleiding

Zingen:                  Lied 201:1

noemen van  4 namen     en   Zingen;    Lied 201:1

noemen van 5 namen       en Zingen      Lied 201:1

Gedenken door gemeenteleden

Zingen:                  Lied 201: 1             

Dankgebed en Voorbeden

Zingen slotlied:    Lied 103C: 1, 4 en 5

Zending en Zegen:    gezongen 3 x Amen:  Lied 431C

Inzameling van gaven