28 november Liturgie

Mededelingen en Welkom

 Intochtslied | Lied 910 vers 1, 3 en 4

Stil gebed/Votum en Groet

Zingen | Psalm 107 vers 1 en 19

Inleiding op de dienst

Zingen | Psalm 107 vers 20

Gebed

Zingen | Lied 885 vers 1, 2 (en 3)

Schriftlezingen | Deutr. 16:13-17/Psalm 65

Zingen | Psalm 65 vers 4, 5, 6

Verkondiging                  

Zingen | Psalm 65 vers 1,2+3

Dankdagofferande

Slotzang | Lied 869 vers 1, 3 en 7

Zegen

 Uitleidend Orgelspel