4 november Liturgie

Liturgie voor zondag 4 november 2018

 

Thema: Waar liefde is, daar woont God

Met medewerking van Muziekgroep PG Kruiningen

 

Voorbereiding

Orgelspel

Mededelingen

Intredelied (staande)                        Psalm 84, vers 1 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria (gezongen1)

Verootmoedigingsgebed,

afgesloten met ‘Daarom bidden wij U samen’ en responsie² “Heer ontferm u”)

Genadeverkondiging en Leefregel  naar Filippenzen 2:1-5 (gelezen uit Bijbel in Gewone Taal)

Zingen:           Opwekking 770         Hoe wonderlijk mooi

 Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied:                             Monsters in je hoofd

gesprek met de kinderen, voor zij naar de kindernevendienst gaan

LEZING Oude Testament:     Psalm 133

ZINGEN:          Opwekking 767         Hoe mooi en hoe heerlijk (Familie)

LEZING Nieuwe Testament: 1 Korintiërs 12:12-27

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen:           Opwekking 518         Heer, U doorgrondt en kent mij

Kinderen komen terug van de kindernevendienst (nemen direct plaats in de kerk)

Dienst van gaven en gebeden

Gebeden

            Dankgebed

            Zegenbede voor de gaven

            Stil gebed

            Afsluitend gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Inzameling van de gaven

Slotzang:        Opwekking 430         Heer, ik prijs uw grote naam

Wegzending en zegen, beantwoord met lied 416  Ga met God en Hij zal met je zijn, vs. 1,2 en 4