7 juli liturgie

Liturgie Protestantse Gemeente Kruiningen zondag 7 juli 2019

 • Orgelspel
 • Welkom / mededelingen door de ouderling van dienst.
 • Zingen: Lied 281, vers 1, 2 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Klein Gloria
 • Korte inleiding op de dienst
 • Kyriegebed
 • Zingen: Lied 299e
 • Inleiding op het boek Openbaring
 • Lezen van delen uit het boek Openbaring

DEEL 1

Allen zingen: Lied 463, vers 1 en 2

DEEL 2

Allen zingen: Lied 723, vers 1

DEEL 3

Korte orgelsolo

DEEL 4

Allen zingen: Lied 723, vers 2

DEEL 5

Korte orgelsolo

DEEL 6

Allen zingen: Lied 405, vers 1

DEEL 7

                    Korte orgelsolo

 • Gebeden met Onze Vader
 • Inzameling van gaven
 • Slotlied    Lied 601, vers 1 en 2
 • Heenzending en zegen beantwoord  met Lied 416, vers 3