9 juni liturgie

Pinksteren zondag 9 juni  2019,  doopdienst

Thema: Water op het droge…!                                                                       

Welkom en Mededelingen

Zingen Openingslied:  Lied 672: 1 en 7                   en     Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet en Zingen: Klein Gloria:  Lied 195

Toelichting bij de zondag

Lied met muziekgroep:  Opw. 660:   Bron van leven, stroom van zegen…..  *

Gebed om Ontferming

Zingen Glorialied:   Psalm 149: 1 en 3

Gesprek met kinderen

Zingen met muziekgroep: Opw. 565  Geest van God blaas op mij……  *

Lezing  N.T.  Handelingen 2: 1 – 17a

Zingen:  Lied 687:1 en 2

Lezing O.T. :  Jesaja 44: 1- 5

Zingen muziekgroep:  Opw. 317: Ik zal mijn water gieten op dorstig land…*

Lezing N.T.   Handelingen 2: 36 – 40        en  Zingen:  Lied 687:3

Verkondiging uit Jesaja 44:3 en Hand. 2: 38-39

Muzikale orgelmeditatie

Zingen:  Lied 348: 1,3, 5,6 en 7                                –  binnenkomen dopelingen en kinderen

Doopbelijdenis van ouders    

Zingen Geloofsbelijdenis  gemeente:    Lied 340B                        (staande)

Doop en         Zegenbede  bij Paaskaars:            zingen gemeente:  Lied 363: 1

Zingen muziekgroep met kinderen: K. 185 De Here zegen je en Hij bescherm je.*.

Inzameling 

 Gebeden met acclamatie  uit Lied 368G

Zingen slotlied:   Lied 686: 1, 2 en 3                           Zending en Zegen:   3 x Amen.