Agenda

Evenement details:

 • College van Kerkrentmeesters

  Het college van kerkrentmeesters heeft de volgende taken:

  · Het zorgen voor de gebouwen: zorg voor exploitatie en onderhoud. Onder de gebouwen vallen de
  Johanneskerk, het verenigingsgebouw Rond-Inn aan de Hoofdstraat 77 en de pastorie, Braillestraat 7

  · Het organiseren van de actie Kerkbalans, de voornaamste inkomstenbron. Hierdoor is het mogelijk om de financiële middelen te verkrijgen
  die nodig zijn voor het in stand houden van de kerkelijke gemeente.
  Ook het op verantwoorde manier beheren van de financiën is een taak van het college.

  · De zorg voor het personeel dat in dienst is van de gemeente, daaronder vallen ook de arbeidsvoorwaarden.

  · Administratie van de kerk; daaronder vallen de financiële - en de ledenadministratie.

  Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters die ook zitting hebben in de kerkenraad, alsook een lid uit de gemeente; hij is de administrateur en is als adviseur aan het college verbonden.
  De ledenadministratie wordt door een gemeentelid samen met een diaconielid gedaan onder verantwoordelijkheid van het college.

  Voorzitter: Wim Huissen
  tel. 0113-383606
  rond-uit@online.nl