Zienema

Een paar keer per jaar worden er in de Rond-Inn zogenaamde ‘Zienema’ avonden gehouden. Het woord ‘cinema’ kennen wij allemaal. Bij ‘Zienema’ gaat het erom wat je ziet, wanneer je met elkaar naar een film kijkt. Aan de hand van een thema wordt een film uitgezocht. De film dient er voor om levensbeschouwelijke vragen met elkaar te bespreken. Ook deze avonden willen een poging zijn om het missionaire aspect van de gemeente te onderstrepen. De avonden worden gehouden in samenwerking met de Rooms-Katholieke parochie de Bevelanden en Schouwen-Duiveland en de PKN Hansweert-Schore. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze predikant.