23 februari Liturgie

Liturgie Zondag 23  feb Psalm 31 1,4 stil gebed, votum en groet klein gloria gebed van verootmoediging 299e Leefregel Mt 5:17-19 Lied 320 1,2,3 wie oren om te horen heeft Aanvang kindernevendienst Gebed om de Heilige Geest Exodus 2:11-25 psalm 146 1,4.5 Mt 5:20-26 lied 1008 1,2 rechter in het licht verheven verkondiging 990 1,2,3,4,5,6 … Read more

16 februari liturgie

Orde van dienst voor zondag 16 februari  2020 in Johanneskerk Met medewerking van Muziekgroep  o.l.v. Marc v.d. Berge        Organist:       Leo Polderman                                                                                                         Kleur:  groen Welkom en mededelingen Openingslied: Psalm 69: 1 en 4 Bemoediging en Groet Zingen Klein Gloria  uit Lied 195 Toelichting bij de zondag Zingen:    Psalm 69: 9 Gebed om Ontferming Zingen Glorialied: … Read more

8 februari Vrijwilligersmiddag

Waar zouden we als kerk zijn zonder alle mensen die ‘zomaar’ iets doen in en voor de kerk? In onze eigen ogen is datgene wát we doen nooit zo bijzonder, maar voor de ander kan dat van  waardevolle betekenis zijn! Er wordt veel werk verzet vóór de schermen, maar erachter gebeurt minstens net zoveel. Daar … Read more

27 november Verslag gemeenteavond

Ds. Leen de Ronde opent de gemeenteavond met het lezen van Psalm 25 in een bewerking van Huub Oosterhuis ‘150 psalmen vrij’. Wim Huissen, voorzitter van de kerkenraad heet allen welkom.  Het programma vanavond is als volgt: bespreking van de financiën, enkele onderwerpen vanuit de kerkenraad en een uitleg over de liturgie, de kleuren van … Read more

6 oktober dienst met mandolineorkest

Op de eerste zondag van oktober is het in de Protestantse Kerk Nederland en veel andere kerken Israëlzondag. Op deze zondag geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. In de dienst van vanmorgen besteedde onze eigen predikant ds Leen de Ronde aandacht aan Israëlzondag. Tijdens … Read more

21 en 22 september startweekend

We begonnen het nieuwe kerkelijk jaar met het startweekend. Het thema voor dit weekend was: “Voel je vrij”. Op zaterdagmiddag waren er spelletjes voor de jongere kinderen en voor de tieners een volleybalwedstrijd. Aansluitend was er een barbecue op het grasveld bij de kerk. Er was een grote opkomst, ongeveer vijftig gemeenteleden en tien kinderen. … Read more

22 september informatie startweekend

Startweekend van Prot. Gemeente Kruiningen op  21-22 september 2019    Voor jong en oud!                Thema:   Voel je vrij! Activiteiten op zaterdagmiddag 21 september: 16.00 – 18.00 uur:  sport en spel, o.l.v. Ilona van Hoepen -Dominicus                                 volleybalwedstrijd (tieners) 18.00 – 20.00 uur:  gezellige BBQ  –  vlees en drinken is verzorgd                                                          –  salade en fruit … Read more

23 juni schoolkerkdienst

Op 23 juni vond de jaarlijkse school-kerkdienst plaats. De dienst is voorbereid door de dominee, de jeugdouderling en het team van de basisschool De Welle. Van tevoren zijn de kinderen druk bezig geweest met het thema van deze dienst: “De Goede Herder” . Er zijn tekeningen, schaapjes en filmpjes gemaakt, die we tijdens de dienst … Read more