27 sept liturgie

Orde van dienst voor zondag 27 september 2020 te Kruiningen Lied 287:1,5 Votum en groet Klein Gloria Gebed Lied 150a:1,2,4 Moment met de kinderen Lezing uit de Bijbel: Exodus 4:18-31 Lied 912:1 Lezing uit de Bijbel: 1 Johannes 5:5-7 Lied 912:5,6 Verkondiging Lied 976 Dankgebed en voorbeden Lied ‘Ga maar gerust’  zie bijlage Zegen beantwoord … Lees meer

20 september Liturgie

Orde voor de dienst op Startzondag  20 sept. 2020 in PG Kruiningen Thema:  Het leven is meer….. Welkom en mededelingen Openingslied:   Psalm 72: 4 en 6 Stille voorbereiding Bemoediging en Groet Zingen:          Klein Gloria:  Lied 195 Toelichting bij jaarthema en viering Zingen:       Lied  220: 1,2 en 4 Gebed om Ontferming Zingen Glorialied door muziekgroep:  Opw. … Lees meer

12 september Orgelconcert

  Programma voor orgelconcert in de Johanneskerk van Kruiningen                 op zaterdag 12 september, 19.30 -20.30 uur Welkom:    Leen de Ronde I  Leo Polderman Gavotte                                                 –   M. Camidge   Vier korte intermezzi                            –  H. Andriessen  Pastorale in F (4 delen).                        – J.S. Bach II   Tim Adriaanse       Muzikale bewerkingen op de melodie├źn van: Een karretje … Lees meer

6 september liturgie

liturgie zondag  6 september 2020 Kruiningen Ps 73 vers 9 bemoediging en groet gezang 213: 1,2,4 Morgenglans der eeuwigheid gebed om ontferming loflied 273 : 1,2,3, loof God die zegent al wat leeft gebed om de Geest lezing Filippenzen 3: 1-11 Laat de Heer uw vreugde blijven 31Voor het overige, broeders en zusters, laat de … Lees meer

11 juli verzoekprogramma orgel

Programma  voor Orgelconcert  in Kruiningen door Tim Adrinaanse met verzoeknummers   op zaterdag 11 juli 2020,       19.00 uur Ter opening: Lied 672     Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen….. Lied:            Jacobs ladder klimmen wij op…  Pastorale: Lied 23B  :   De  HEER is mijn herder Op de grote stille heide Stay with me till  the … Lees meer

13 juni verzoekprogramma orgel

Op zaterdagavond 13 juni willen we u graag een verzoekprogramma aanbieden vanuit de Johanneskerk. Het orgel wordt bespeeld door Tim Adriaanse. U kunt een lied aanvragen, een psalm, gezang, lied van vroeger of nu. U kunt ook een lied aanvragen voor iemand anders. Dit programma wordt rechtstreeks uitgezonden via Kerkomroep van 19.00 tot ongeveer 20.00 … Lees meer

1 juni Orgelconcert

Op maandagavond 1 juni aanstaande, tweede Pinksterdag, zal Evert van de Kamp, een van onze vaste organisten, een orgelconcert geven op het Van Vulpen orgel in de Johanneskerk. Dit concert kunt u live of op een ander moment beluisteren via Kerkomroep. De live uitzending begint om 20.00 uur.

31 mei Liturgie

Orde van dienst voor Pinksteren op zondag  31 mei 2020                    in de Johanneskerk te Kruiningen Welkom en mededelingen Zingen openingslied:  Psalm 62: 4 en 5 Stille voorbereiding Bemoediging en Groet Zingen Klein Gloria:  Lied 195 Toelichting bij de zondag                 en Afbeelding Zingen:   Psalm 62:7 Gebed om Ontferming Zingen Gloria:   Lied 302: 1 en 4 … Lees meer

1 mei orgelconcert via Kerkomroep

Orgelconcert vanuit de Johanneskerk te Kruiningen. Op vrijdag 1 Mei om 20:00 uur zal Evert van de Kamp een orgelconcert geven. Dit wordt uitgezonden via: www.kerkomroep.nl dan Kruiningen en vervolgens Protestantse Gemeente aanklikken.

De erediensten in de komende weken

Gezien de situatie in Nederland met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19) heeft de kerkenraad besloten om de erediensten in de Johanneskerk tot nadere datum niet meer voor publiek open te stellen. De diensten zullen wel, zoals gebruikelijk, worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl. Behalve via de kerkomroep kunnen de teksten van de dienst ook opgevraagd worden bij … Lees meer