29 maart liturgie

Orde voor Internetdienst op zondag Judica,  29 maart 2020  te Kruiningen Welkom en mededelingen          Psalmgebed: Zingen:  Lied 117A:1 Lezing:  Psalm 117                      Zingen:  Lied 117A:2 Stille Voorbereiding Bemoediging en Groet Toelichting bij de zondag Zingen:    Psalm 43: 1 en 2 Gebed om Ontferming Zingen:     Psalm 43: 3 en 5 Kindermoment bij afbeelding:  doornenkroon    – met … Read more

De erediensten in de komende weken

Gezien de situatie in Nederland met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19) heeft de kerkenraad besloten om de erediensten in de Johanneskerk tot nadere datum niet meer voor publiek open te stellen. De diensten zullen wel, zoals gebruikelijk, worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl. Behalve via de kerkomroep kunnen de teksten van de dienst ook opgevraagd worden bij … Read more

Verbeelding door bloemschikking 40dagentijd

Verbeelding door bloemschikking Elke zondag is er tijdens de 40-dagentijd in de dienst ook weer een beeldende bloemschikking, die ditmaal verzorgd worden door Tineke Harthoorn en Jeanet Verijzer. Deze verbeelding sluit aan bij de lezingen uit het boek Exodus. Zo zagen we op zondag 1 maart, de eerste van de Veertigdagen, door de opening in … Read more

Uitnodiging gemeenteavond 11 maart

Woensdag 11 maart is het Biddag met aansluitende de gemeenteavond in Rond-Inn. Zoals gebruikelijk bestaat de gemeenteavond ook dit keer weer uit een formeel en een infomeel deel. In het formele deel komen de volgende onderwerpen aan de orde: − de jaarrekening en de toelichting daarop door penningmeester Martin Jobse; − een toelichting op het … Read more

Spaarproject 40dagentijd

Is een vrijwilligersorganisatie op Lesbos, die opgezet is door Nikos en Katarina. Geheel belangeloos helpen zij vluchtelingen. Hun filosofie is om mensen te voeden, niet simpelweg door hen voedsel te geven, maar ook door te voorzien in hun behoefte om deel uit te maken van een gemeenschap en hen een toekomst te tonen waarin ze … Read more

8 maart liturgie

Protestantse gemeente te Kruiningen Orde van dienst voor zondag 8 maart 2020 Tweede in de Veertigdagentijd Voorbereiding – orgelspel – mededelingen door ambtsdrager van dienst – zingen: NLB  115 vers 1 en 4 – lezing: Psalm 115 – zingen: NLB 115 vers 6 – bemoediging en groet – kyrielied: NLB 1005 Dienst van het Woord … Read more

1 maart liturgie

Orde van dienst voor 1e zondag van de Veertigdagen, 1 maart 2020 te Kruiningen                                 met viering van Heilig Avondmaal                                                 kleur: paars Welkom en mededelingen Psalmgebed                    Zingen zittend:  Psalm 113: 1                                                              Lezing:    Psalm 113                                                     Zingen staande: Psalm 113: 2 Stille voorbereiding Bemoediging en Groet Toelichting bij de zondag Zingen:  Lied 305: 1 Gebed … Read more

8 februari Vrijwilligersmiddag

Waar zouden we als kerk zijn zonder alle mensen die ‘zomaar’ iets doen in en voor de kerk? In onze eigen ogen is datgene wát we doen nooit zo bijzonder, maar voor de ander kan dat van  waardevolle betekenis zijn! Er wordt veel werk verzet vóór de schermen, maar erachter gebeurt minstens net zoveel. Daar … Read more

27 november Verslag gemeenteavond

Ds. Leen de Ronde opent de gemeenteavond met het lezen van Psalm 25 in een bewerking van Huub Oosterhuis ‘150 psalmen vrij’. Wim Huissen, voorzitter van de kerkenraad heet allen welkom.  Het programma vanavond is als volgt: bespreking van de financiën, enkele onderwerpen vanuit de kerkenraad en een uitleg over de liturgie, de kleuren van … Read more