8 december Liturgie

Tweede Zondag van Advent Welkom en mededelingen Psalm 80:1,2 Smeekgebed voor de nood van de wereld – Daarom bidden wij U samen… Lied 433 Gebed van de zondag Kindergesprek – kinderen gaan naar de kindernevendienst Micha 4:1-8 Lied 447 Evangelie naar Matteus 3:1-12 Lied 456b:1,2,7,8 Uitleg en verkondiging Lied 445:1,3,4 Kinderen komen terug (?) Dankgebed … Read more

27 november Verslag gemeenteavond

Ds. Leen de Ronde opent de gemeenteavond met het lezen van Psalm 25 in een bewerking van Huub Oosterhuis ‘150 psalmen vrij’. Wim Huissen, voorzitter van de kerkenraad heet allen welkom.  Het programma vanavond is als volgt: bespreking van de financiën, enkele onderwerpen vanuit de kerkenraad en een uitleg over de liturgie, de kleuren van … Read more

1 december liturgie

Liturgie Het scharlaken koord, Kruiningen, 1 december 2019, 10.00 uur Welkom en mededelingen Intochtspsalm: Psalm (lied) 146: 1, 3, 4 en 5 Bemoediging Drempelgebed Lied 216: 1, 2 en 3 Kyriegebed Glorialied: Lied 919: 1, 2, 3 en 4 Gebed voor het openen van de Schrift Kinderen gaan naar de kindernevendienst Lezing O.T.: Jozua 2: … Read more

6 oktober dienst met mandolineorkest

Op de eerste zondag van oktober is het in de Protestantse Kerk Nederland en veel andere kerken Israëlzondag. Op deze zondag geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. In de dienst van vanmorgen besteedde onze eigen predikant ds Leen de Ronde aandacht aan Israëlzondag. Tijdens … Read more

21 en 22 september startweekend

We begonnen het nieuwe kerkelijk jaar met het startweekend. Het thema voor dit weekend was: “Voel je vrij”. Op zaterdagmiddag waren er spelletjes voor de jongere kinderen en voor de tieners een volleybalwedstrijd. Aansluitend was er een barbecue op het grasveld bij de kerk. Er was een grote opkomst, ongeveer vijftig gemeenteleden en tien kinderen. … Read more

22 september informatie startweekend

Startweekend van Prot. Gemeente Kruiningen op  21-22 september 2019    Voor jong en oud!                Thema:   Voel je vrij! Activiteiten op zaterdagmiddag 21 september: 16.00 – 18.00 uur:  sport en spel, o.l.v. Ilona van Hoepen -Dominicus                                 volleybalwedstrijd (tieners) 18.00 – 20.00 uur:  gezellige BBQ  –  vlees en drinken is verzorgd                                                          –  salade en fruit … Read more

23 juni schoolkerkdienst

Op 23 juni vond de jaarlijkse school-kerkdienst plaats. De dienst is voorbereid door de dominee, de jeugdouderling en het team van de basisschool De Welle. Van tevoren zijn de kinderen druk bezig geweest met het thema van deze dienst: “De Goede Herder” . Er zijn tekeningen, schaapjes en filmpjes gemaakt, die we tijdens de dienst … Read more

21 mei diaconiereis

De jaarlijkse diaconiereis op 21 mei 2019 ging dit jaar naar Baarle-Nassau.  Om half een reden we met een volle bus richting Brabant. We werden ontvangen in restaurant Den Engel te Baarle-Nassau.  De koffie/thee met gebak stond voor ons klaar in een gezellig ingerichte zaal.  Een goede gelegenheid om bij te praten of kennis te … Read more