Penningmeester

Dhr. M.M. Jobse
0113-381146
penningmeester@pknkruiningen.nl

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters:

NL11 FVLB 0699 7684 89

ten name van de Protestantse Gemeente te Kruiningen