Diaconie

De diaconie heeft de volgende taken:

(Groepen) mensen die in probleemsituaties verkeren helpen met een luisterend oor, een helpende hand of een financiële bijdrage.

Mensen verderaf in binnen -en buitenland, maar ook in Kruiningen en omgeving. De hulpverlening richt zich niet alleen op mensen die lid zijn van onze kerkeljke gemeente.

De zorg voor het Heilig Avondmaal, de maaltijd van de Heer. Wij ervaren dit als belangrijk, omdat dit breken en delen van brood en wijn het startpunt is van alle dienstbaarheid. Vanuit die maaltijd richt de gemeente zich op God en de naaste. De diakenen zorgen voor een goed verloop van de maaltijd, nodigen de gemeente en delen – samen met 2 kinderen – brood, wijn en druivensap uit.

Extra zorg voor ouderen in de gemeente d.m.v.:

–         Een kerstattentie

–         Organiseren van de diaconiereis

–         Autodienst voor en na de kerkdienst

–         Aandacht voor diaconaal vakantiewerk (De Blije Werelt)

Andere taken:

–         Verzorgen paasgroetenactie

–         Informatievoorziening (via kerkblad Rond-Uit) aan de gemeente

–         Beheren onroerende en financiële zaken

–         Doelen bepalen van de collectegelden

De diaconie bestaat uit 4 diakenen die allen zitting hebben in de kerkenraad.