Nieuw Ingekomenen

Nieuw ingekomen gemeenteleden worden door de kerk welkom geheten en krijgen informatie omtrent het kerkelijk leven.