1 maart liturgie

Orde van dienst voor 1e zondag van de Veertigdagen, 1 maart 2020 te Kruiningen   

                             met viering van Heilig Avondmaal                                                 kleur: paars

Welkom en mededelingen

Psalmgebed                    Zingen zittend:  Psalm 113: 1     

                                                        Lezing:    Psalm 113            

                                        Zingen staande: Psalm 113: 2

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Toelichting bij de zondag

Zingen:  Lied 305: 1

Gebed om Ontferming

Zingen:       Lied 91A: 1 en 3

Gesprekje met kinderen                  

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing O.T. :   Exodus 3: 1- 18

Zingen:  Lied 538: 2 en 4

Schriftlezing N.T. :    Mattheus 4: 1-11

Zingen:  Lied  538: 3 en 1                      (deze volgorde)

Verkondiging uit Exodus 3: 9- 12      

Muzikale meditatie

Zingen:  Lied 612: 1,2 en 3

Gebeden:  dankgebed en  voorbeden, stil gebed en Onze Vader.

Inzameling van gaven en gereed maken van de tafel

Zingen:  Lied 319: 1,2,5,6 en 7                            – na voorspel van de melodie

                 Plaats nemen in de kring rondom de tafel.

Tafelgebed               –        Zingen:  Heilig, heilig, heilig         uit Lied 985:1

Vredegroet

Uitdeling van brood – Zegening van brood en beker  – Uitdeling van bekertjes.

Dankgebed   en Zingen:  Lied 305:  2 en 3

Zending en Zegen:  zingen 3 x Amen.