4 oktober liturgie

Orde voor Gezinsdienst op zondag 4 okt. 2020 te Kruiningen

Met medewerking van de Zanggroep

Thema:   Wereld-dierendag vanwege St. Franciscus

Welkom en mededelingen

Openingslied:    Psalm 8A: 1,2 en 3

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen Klein Gloria:    Lied 195

Toelichting bij de zondag:   De dieren stellen zich aan ons voor…..

Lied met Filmpje:    Stel je voor dat er geen dieren zouden zijn…    (Elly en Rikkert)

Gebed om Ontferming

Zingen Glorialied:      Psalm 8A:  4,5 en 6

Gebed om de heilige Geest

Kort verhaal I: Wat er gebeurde met Smokey ?       (met afbeeldingen)         – Annefieke Poppeliers

Lied: Marcel en Lydia Zimmer:  Iets van alle dieren……..

Kort verhaal II:   Wat er gebeurde met Donkey ?

Lezing uit de bijbel O.T.:  Exodus  23: 4 -5 en 10-12

Zingen:   Lied 550:3

Lezing uit de bijbel N.T.:   Mattheus 18:12 – 14 

Kort verhaal III: Wat er beurde met Sheepey ?

Zingen:   Ev. Liedbundel:  452: 1 en 2                     Jezus is de goede herder…..

Orgelmeditatie

Zingen: Groepen om te zingen:  Lied 106: 1 en 2      De mens leeft niet alleen op aarde…    mel. Ps. 46

Gebeden:  dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Zingen slotlied:    Lied 742: 1,5 en 8

Zending en Zegen:     3 x Amen.

Herhaling filmpje:   Stel je voor dat er geen dieren zouden zijn…