10 oktober liturgie

Mededelingen

Aanvangslied: Psalm 108: 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Zingen Lied 195 – Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed

Zingen: Gezang 463: 1 en 4 (LB1973)

Genadeverkondiging

Zingen: Psalm 67: 1 en 3

Leefregel

Zingen Lied 923

Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst

Zingen Lied 935

Schriftlezing: MatteĆ¼s 14: 22-33

Zingen Psalm 107: 12, 13 en 20

Prediking

Zingen Lied 864: 1, 3 en 4

Gebeden

Aandacht voor collecten

Slotlied: Lied 978: 1 en 4

Zegen en door gemeente beantwoordt met zingen Lied 425