11 februari liturgie

LITURGIE KRUININGEN 11 FEBRUARI 2024

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Ps. 63:1,2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Klein Gloria

Zingen: Lied 283

Verootmoedigingsgebed

Zingen: Lied 885

Lezen: alternatieve wet

Zingen, tevens als gebed bij de opening van het woord: Lied 314

Schriftlezing: Marc.3 vanaf vers 20

Zingen: Ps.72:4,6

Tekst: het voorgelezen Schriftgedeelte

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 835:1,4

Dienst der gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 939;1,3

Zegen

Zingen: Lied 425