11 juli Liturgie

-mededelingen door ouderling van dienst.

-intochtslied psalm 84: 3

-stil gebed, votum, groet, 

-Klein Gloria

-verootmoedigingsgebed.

-Zingen psalm 32: 2, 3

-we luisteren naar de leefregels uit Romeinen 12: 9 t/m 21

-Zingen: psalm 121: 1, 4

-gebed om verlichting met de Heilige Geest

-Schriftlezing: Prediker 3: 1 t/m 15

-zingen: lied 845: 1, 2 (Tijd van vloek en tijd van zegen….)

-Verkondiging. Thema: De tijden van ons leven.

-Orgelspel en zingen: lied 935: 1, 2, 3 (Je hoeft niet bang te zijn…..)

-Dankgebed, voorbeden en afsluitend het Onze Vader gebed

-Zingen lied 415: 1, 2, 3 (Zegen ons Algoede….)

-Zegen.  

-Beantwoording van de zegen met lied 425