12 maart Liturgie

Orde van Dienst voor de dienst op 12 maart 2023

Johanneskerk in Kruiningen

Aanvangslied: 217: 1 en 4

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 25a: 1

Psalmlezing:  psalm 25, 12-22

Lied: 25a: 2

KyriĂ«gebed     (afgesloten met kyrie 299–  niet het gloria-gedeelte)

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament:  Exodus 17, 1-7

Lied:      538: 1 en 3

Schriftlezing Nieuwe Testament:: Johannes 4, 5-26

Lied:      653: 1, 3 en 6

Preek

Orgelspel

Lied:      534

Dankgebed

Voorbeden

     Na iedere intentie:        Zo bidden wij U: Heer, onze God    367e

Stil Gebed

Onze Vader

Inzameling van Gaven

Slotlied: 536: 1, 2 en 3

Zegen

Lied       425