12 mei Liturgie

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ps. 138: 1+2

Stil gebed Votum Groet

Ps 138: 3+4

Gebed

L 663: 1+2

Schriftl: Joh 17: 1-13

L 662: 1+2

Schrift:  Joh 17, 14-26

L 662: 3+4

Verkondiging

L 965

Dankgebed en voorbeden Stil gebed en gezamelijk Onze Vader

Inzameling van gaven

L 968: 1+2+5

Zegen

lied 431C