12 september liturgie

Lied 283 1,2,3,4,5 in de veelheid van geluiden

Stil gebed,  bemoediging en groet

Klein gloria

Gebed om ontferming

psalm 116 1,2,3,8

Gebed om de Heilige Geest

Aanvang kinderdienst

Schriftlezing Zacharias 14:7-9, 16-19

Lied 659 1 t/m 6 kondig het jubelend aan

Schriftlezing Johannes 7:31-39

Lied 670 1,2,3,6,7 kom schepper God o Heilige Geest

Verkondiging

Lied 686 1,2 de Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt

Dankgebed en voorbeden beantwoord met acclamatie 367e

Stil gebed, Onze Vader

Lied 726 1,5,6 Hoor een heilig koor van stemmen

Zegen beantwoord met lied 415:3