13 juni liturgie

Welkom door de ouderling van dienst

Psalm van de intocht Psalm 8.a : 1, 2, 5 + 6. (Heer onze Heer hoe heerlijk is uw naam)           

            Voorbereiding / groet

Klein Gloria

Gebed

Samenzang / gloria: gezang 304. (Zing van de Vader)

            Aandacht voor de kinderen.

Samenzang: gezang 706 : 1 + 4. (Dans mee met Vader, Zoon en Geest)

            Schriftlezing: Jesaja 12 : 1 – 6

Samenzang psalm 100. (Juich Gode toe, bazuin en zing)

            Schriftlezing: Mattheus 9 : 35 t.m. 38 en 10 : 11 t.m. 14.

Samenzang: gezang 973 (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor)

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang / credo  gez. 342. (In God de vader op zijn troon).  

            Slotgebed / stil gebed / onze Vader

Slotlied: (Allen zachtjes meezingen): gezang 705 : 1 + 3. (Ere zij aan God de vader)

            Heenzending en zegen