14 juli Liturgie

Liturgie kort 14 juli 2024

PG Kruiningen

  1. Mededelingen
  2. Intochtslied 754:1,2 en 3 Liefde Gods die elk beminnen

3.   Stil gebed.

4.   Votum en groet.

5. Klein gloria lied 195 Ere zij de Vader en de Zoon

6.  Verootmoedigingsgebed

7. Lied 299e

8.  Gebed bij de opening van het Woord.

9.           Schriftlezing(en). Psalm 139:1-24

10.        Zingen. Psalm 139: 1,2

11.        Prediking.

12.        Zingen. Psalm 139: 9,10,14

13.        Dankgebed en voorbeden (eventueel af te sluiten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader). ‘Zo bidden wij U samen’ : lied 367 e (Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.)

14.        Slotlied. In bidden en in smeken Liedboek voor kerken 1973 Lied 235: 1,2

15.        Zegen

16. Lied 425

17. Collecte bij de uitgang