17 oktober liturgie

                 Orde voor dienst van Schrift en Tafel, op zondag 17 okt. 2021

Welkom en mededelingen

Zingen openingslied: Psalm65: 1 en 2

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen klein Gloria: Lied 195

Toelichting bij de zondag

Zingen: Psalm 65: 5

Gebed om Ontferming

Glorialied:   Lied 981: 1,4 en 5

Kindermoment

Zingen Kinderlied:    Lied  399  (3x)

Gebed om de heilige Geest

Lezing: Johannes 8: 21-36

Overdenking I       (Joh. 8:21-24)

Zingen:  Lied 924: 1             (na inleidend voorspel)

Overdenking II     (Joh. 8:25-29)

Zingen: Lied 924: 2

Overdenking III    (Joh.8: 30-36)

Zingen:  Lied 924:3

Orgelmeditatie     en gereedmaken tafel

Zingen: Lied 381: 1 en 4

Tafelgebed    en Zingen: Lied 985:1

Vredegroet en zingen:  Lied 399 (2x)

Nodiging en Uitdeling van brood en beker:   (lopende viering)

Zingen: Lied 381:6

Inzameling van gaven   (bij de uitgang)

Gebeden: dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader.

Zingen slotlied:  Lied 653: 1,2 en 7

Zending en Zegen:    3 x gezongen Amen (431C)

                                            Inzameling/ koffie in wandelkerk