15 januari liturgie

 Orde voor dienst van Schrift en Tafel op zondag 15 jan. 2023

 in Johanneskerk te Kruiningen.

Welkom en mededelingen

Zingen openingslied: Psalm 66:1 en 2

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen klein gloria:  Lied 195

Toelichting bij de viering

Zingen: Lied 517:1 en 2

Gebed om de Heilige Geest

Lezing: II Korintiërs 6:1-10

Zingen:  Lied 517: 4

Lezing: Johannes 2:1-12

Zingen: Lied 517: 3

Verkondiging

Orgelmeditatie        – gereed maken van tafel

Zingen: Lied 517:1,2,3,4 en 5

Aandacht voor inzameling:   Dovenpastoraat

Tafelgebed             –   Zingen: Lied 985:1

Vredegroet en Nodiging      Uitdeling van brood en beker

Dankgebed en ‘Onze Vader..’

Zingen slotlied: Lied 526: 3 en 4

Zending en Zegen: 3 x Amen

Inzameling

                                  Koffie drinken in Wandelkerk