15 mei liturgie

              Orde van dienst voor 5e zondag van Pasen, 15 mei 2022, met Heilig Avondmaal

Welkom en mededelingen                       

Openingslied:   Psalm 96:1 en 5

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen klein gloria: Lied 195

Toelichting bij de zondag: Cantate

Zingen:               Psalm 96:6                        

Gebed om Ontferming

Zingen Glorialied: Lied 655:1 en 2

Gebed voor de opening van de Schriften

Kindermoment               – kinderen gaan naar nevendienst met licht

Lezing OT:  Numeri 27:12-23            

Zingen         Lied 319:1 en 2

Lezing NT:     Johannes 13:31-14:3      

Zingen:        Lied 319:5,6 en 7

Verkondiging:

Orgelmeditatie               handen wassen en tafel gereed maken

Zingen:     Lied 655:3,4 en 5

Tafelgebed   met Zingen: Lied 985:1

Gebed om de Heilige Geest en Vredegroet

Nodiging en Uitdeling

Dankgebed en gezamenlijk gebed: Onze Vader…

Zingen slotlied: Lied 653: 1,2 en  7

Zending en Zegen:   3 x Amen

Inzameling van gaven:   Moqimi project Arianne Willeboer  en kerk