16 januari Liturgie

Orde van dienst voor 2e zondag  na Epifanie, op 16 januari 2022 te Kruiningen:  kleur wit

Welkom en mededelingen

Openingslied:                  Psalm 96: 1 en 6

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen klein gloria:          Lied 195

Toelichting bij de zondag

Zingen:                          Psalm 96: 5

Gebed om Ontferming

Zingen Glorialied:         Psalm 96:7

Moment voor de kinderen

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing  OT:   Genesis 28: 10-22

Zingen:                    Lied 815: 1,2 3 en 4

Schriftlezing NT:    Johannes 1:35-51

Zingen:                    Lied 516:1,3 en 5

Verkondiging

Orgelmeditatie

Zingen:                   Lied 494: 1,2 en 3

Bekendmaking Inzameling: Kerk in Actie, Prot kerk. (toerusting  vrijwilligers in de kerk)

Gebeden:   dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Zingen Slotlied:     Lied 489: 2 en 3

Zending en Zegen:   3 x Amen  (Lied 431C)