17 april sobere maaltijd

Op woensdag 17 april zijn we de stille week begonnen met een sobere maaltijd. Om zes uur waren ongeveer veertig personen van onze gemeente aanwezig. Ds de Ronde begon de maaltijd met gebed en het lezen van Psalm 113. We kregen Indiase bonensoep met brood. Sicco gaf nog uitleg over het spaarproject, namelijk vluchtelingen op Lesbos. Na beĆ«indiging van de maaltijd zijn we met z’n allen naar de Johanneskerk gelopen, om een korte vesperdienst bij te wonen.