18 juli liturgie

Orde van dienst voor zondag 18 juli 2021  in Kruiningen

Welkom en mededelingen  met gedachtenis: Marinus Willem de Kok

Openingslied:  Lied 8B: 1,en 2

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen klein Gloria: Lied 195

Toelichting bij de zondag:  met afbeelding: Het land in bloei.. (Nanda S.)

Zingen:     Lied 8B: 3 en 4

Gebed om Ontferming

Zingen:  Lied 220: 1 en 4

Kindermoment

Gebed om de Heilige Geest

Lezing:  Marcus  4:26 -34

Zingen:  Lied 923: 1,2 en 3

Lezing: Psalm 72:1- 7

Overdenking I: i.h.b. vers: 6-7

Zingen:        Lied 72: 1 en 2

Lezing:    Psalm 72:8 -16

Overdenking II: i.h.b. vers:16

Zingen:   Psalm 72: 4 en 5

Lezing:   Psalm 72:17 – 19

Overdenking III: i.h.b. vers: 17

Zingen:  Psalm 72:6 en 7

Orgelmeditatie    Met afbeeldingen: Het land in bloei… en Pompoenen.   (Nanda S.)

Afscheid KND: Elisabeth Verschoore de la Houssaije    –  Diana Bruijn

Zingen: Lied 181:1,2,3,4,5,6 en 7

Dankgebed en Voorbeden

Aandacht voor inzameling

Zingen slotlied: 978: 1,2 en 3

Zending en Zegen:     zingen: Lied 978:4