18 mei Liturgie

Orde van dienst voor Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei 2023 in PG Kruiningen

Welkom en mededelingen

Gedachtenis:           Johannes Lodewijk Houtekamer       \

                             geboren: 12 november 1967           overleden: 4 mei 2023

Afbeelding van fam. Houtekamer

 Openingslied:  Psalm 68: 2 en 3

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen klein Gloria : Lied 195

Toelichting bij de viering

Zingen:                  Psalm 68: 7

Gebed om Ontferming

Zingen Gloria:   Lied 663: 1 en 2

Gebed om de Heilige Geest

Lezing:    Mattheus 22: 34- 46

Zingen:    Lied 661: 1,2,3,                – na voorspel

Lezing:  I Petrus 3: 18- 22

Zingen:  Lied 661: 4,5 en 6

Verkondiging

Orgelmeditatie

Zingen geloofsbelijdenis:  Lied 340B

Aandacht voor inzameling

Gebeden

Zingen slotlied:  Psalm 68: 9 en 11

Zending en Zegen

Zingen:   Lied 425:1