18 september Liturgie

Orde van dienst voor Startzondag in Johanneskerk te Kruiningen op 18 sept. 2022

Thema: Rentmeesters: bewust verantwoordelijk…als kinderen van het licht!

Welkom en mededelingen

Openingslied:   Psalm 138: 1 en 2

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen klein Gloria:   Lied 195

Toelichting bij de zondag

Zingen: Muziekgroep:           Opw. 518:   Heer, U bent altijd bij mij

Gebed om Ontferming

Zingen Muziekgroep als glorialied:  Geniet niet met mate… van Elise Mannah

Kindermoment                                                kinderen gaan naar nevendienst

Zingen Muziekgroep:             Opw. 600:   Open mijn ogen…

Lezing uit evangelie: Lucas 16:1-12

Zingen:             Lied 1005:1   (Ned)

Lezing werkvertaling: Luc. 16:1-3

Vanuit het leven van Barbara v.d. Bogaerdt

Zingen:              Lied 1005:2

Lezing werkvertaling:  Luc.16:4-9

Vanuit het leven van Marco Sinke

Zingen:              Lied 1005:5

Lezing werkvertaling:  Luc. 16:9-12

Afsluiting door Leen de Ronde

Zingen:              Lied 1005:4 en 1

Orgelspel

Ter attentie van inzameling

Gebeden

Zingen Muziekgroep:  Ik ben….   van Marcel Zimmer       als kinderen terug zijn

Zending en Zegen